RODO

  • analiza procesów w przedsiębiorstwie pod kątem konieczności stosowania RODO;
  • projektowanie i wdrażanie dokumentacji zgodnej z RODO;
  • monitorowanie wdrożonych rozwiązań.

Specjalizacje