Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie spółek , spółdzielni, fundacji i  stowarzyszeń ;
 • rejestracja spółek , spółdzielni, fundacji i  stowarzyszeń ;
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych klienta, w tym kompleksowa obsługa organów;
 • bieżąca obsługa firm
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych (Statuty, Regulaminy);
 • przekształcania, podziały i połączenia oraz likwidacja spółki;
 • bieżace wsparcie przedsiębiorców w dzidzinach prawa związanych z prowadzoną działalnością;
 • obsługa spraw pracowniczych;
 • występowanie z wnioskami o pozwolenia i koncesje;
 • doradztwo prawne podczas realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • uczestnictwo w negocjacjach;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • informacji o zmianach obowiązujących przepisów;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców;
 • inne

Specjalizacje