Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • pozew o zapłatę wynagrodzenia i godzin nadliczbwych, inne roszczenia ze stosunku pracy;
  • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • przywrócenie do pracy;
  • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy;
  • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy;
  • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy;
  • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS.

Specjalizacje