Prawo administracyjne

  • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne;
  • zaskarżanie decyzji administracyjnych;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym.

Specjalizacje