Prawo cywilne

  • unieważnienie umowy (kredyty frankowe, unieważnienie umowy darowizny, rozwiązanie umowy dożywocia);
  • rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego;
  • roszczenia o zapłatę;
  • sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • sprawy dotyczące własności (zasiedzenie, zniesienie współwłasności);
  • prawna windykacja należności;
  • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego;
  • roszczenia wynikające z umów;
  • sprawy wieczystoksięgowe;
  • inne

Specjalizacje