Oferta dla przedsiębiorców

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie wynikającym z profilu działalności klienta. W ramach stałej obsługi prawnej świadczymy pomoc na wszystkich polach działania przedsiębiorstwa, wymagających wsparcia prawnego.

W ramach stałej obsługi jak i na zasadzie zleceń, oferujemy:

  • analizę zgłaszanych problemów pod kątem prawnym,
  • monitoring zmian prawa dotyczącego dziedzin dotyczących działalności klienta,
  • opiniowanie treści umów oraz projektowanie umów na podstawie założeń biznesowych klienta,
  • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych, min. regulaminów, statutów,
  • obsługę prawną organów spółek, w tym udział w posiedzeniach organów,
  • występowanie jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • windykacja należności,
  • prowadzenie negocjacji w imieniu klienta.