Oferta dla klientów indywidualnych

Każdą sprawę analizujemy z uwagą i przy uwzględnieniu jej indywidualnego charakteru. Rozumiemy, iż sprawy klientów indywidualnych dotyczą ich istotnych interesów i wywierają wpływ na ich codzienne życie.

Stąd też klientom indywidualnym proponujemy obsługę w zakresie:

  • projektowania, opiniowania oraz negocjowania umów,
  • doradztwa,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.